Trådbockning för produktframställning

Trådbockade produkter tas fram med hjälp av olika CNC-styrda bockningsmaskiner med hög kapacitet. Järn och rostfri tråd är de vanligaste materialen man arbetar med.
Först måste en ritning skapas som därefter skickas till CNC-maskinen för att kunna sätta igång produktionen av en prototyp.
När prototypen är framställd och godkänd av kund kan justeringar göras tills man är redo att övergå till produktion av
längre serier. Stora volymer gör att det blir mer kostnadseffekt att automatisera hela produktionen. Stansning är oftast en del av tillverkningsprocessen.

Förutom pressning behövs även kompletterande bearbetningsmetoder som exempelvis mig- och tig-svetsning eller andra svetsmetoder.

När trådprodukten har svetsats och pressats för att få rätt form kan även andra metoder för efterbearbetning såsom gängning förekomma ifall delar ska skruvas ihop.
Den näst sista delen i tillverkningen är ytbehandling i syfte att få bort spänningar i materialet eller få bort vassa kanter som kan skada slutanvändaren.
När delarna till produkten är färdig så återstår montering och packning. Detta kan de flesta företag hjälpa till med. Det är viktigt att ta hjälp av en kunnig expert
som kan rådgiva och genomföra arbetet från start till färdig produkt.